Slovenští pěvci postiženým lidem (Státní opera Praha) (Koncert)
Dne 30.10.2002 v 19:30
Státní opera
Předloha
Árie Tosky z opery Tosca - Giacomo Puccini
Sbor Va pensiero z opery Nabucco - Giuseppe Verdi
Duet Otella a Desdemony z opery Otello - Giuseppe Verdi
Brindisi z opery La traviata - Giuseppe Verdi
Árie Kalafa z opery Turandot - Giacomo Puccini
Předehra k opeře Nabucco - Giuseppe Verdi
Předehra k opeře La traviata - Giuseppe Verdi
Árie Aidy z 1. jednání opery Aida - Giuseppe Verdi
Árie Alfréda "Lunge da lei per me non..." z 2. jednání opery La traviata - Giuseppe Verdi
Slovenští pěvci postiženým lidem -
Sbor z triumfální scény v 2. jednání opery Aida - Giuseppe Verdi
Árie Desdemony ze 4. jednání opery Otello - Giuseppe Verdi
Monolog Otella z 3. jednání opery Otello - Giuseppe Verdi
Modlitba Luisy Millerové z 2. jednání opery Luisa Millerová - Giuseppe Verdi
Árie Macduffa ze 4. jednání opery Macbeth - Giuseppe Verdi
Árie Johnsona z 3. jednání opery Děvče ze Západu - Giacomo Puccini
Árie Liu z 3. jednání opery Turandot - Giacomo Puccini
Slavnostní závěr Měsíce česko-slovenské vzájemnosti. Benefiční koncert pod záštitou ministra kultury ČR Pavla Dostála a velvyslance Slovenské republiky v Praze Ladislava Balleka. Účinkují orchestr a sbor Státní opery Praha.
Inscenátoři
Role
Otello: Peter Dvorský (Host)
Desdemona: Andrea Danková (Host)
Tosca: Iveta Matyášová (Host)
Kalaf: Peter Dvorský (Host)
Aida: Iveta Matyášová (Host)
Alfréd Germont: Jaroslav Dvorský (Host)
Desdemona: Andrea Danková (Host)
Otello: Peter Dvorský (Host)
Luisa Millerová: Andrea Danková (Host)
Macduff: Jaroslav Dvorský (Host)
Dick Johnson: Peter Dvorský (Host)
Liu: Andrea Danková (Host)