Druhý a poslední koncert Bianky Panteové (Ostatní)
Dne 08.01.1892 v 19:00
Národní divadlo
Předloha
Koncert g moll - Max Bruch
Předehra k opeře Astorga - Johann Joseph Abert
Árie z opery Philemon a Baucis - Charles Gounod
Mazurka pro housle - Henryk Wieniawski
Šest sousedských - Karel Bendl
Na lyru - Franz Schubert
Zavři moje oči - Robert Emmerich
Když jsme byli mladší - Emanuel Chvála
Cigánské nápěvy - Pablo de Sarasate
Slavnostní pochod z melodramatu Smrt Hippodamie - Zdeněk Fibich
S: Mascagni, Sedlák kavalír (o).
Inscenátoři
Dirigent: Adolf Čech
Role
Sólo na housle: Bianca Panteová (Host)
Zpěv: Marie Petzoldová (Vlastní)
Sólo na housle: Bianca Panteová (Host)
Sólo na housle: Bianca Panteová (Host)
Zpěv: Jan Skramlík (Vlastní)
Hra na klavír: Augustin Vyskočil (Vlastní)
Zpěv: Jan Skramlík (Vlastní)
Hra na klavír: Augustin Vyskočil (Vlastní)
Zpěv: Jan Skramlík (Vlastní)
Hra na klavír: Augustin Vyskočil (Vlastní)
Sólo na housle: Bianca Panteová (Host)