Velký koncert - zakončení cyklu skladeb Bedřicha Smetany (Ostatní)
Dne 21.10.1899 v 19:00
Národní divadlo
Předloha
Kdo v zlaté struny zahrát zná - Bedřich Smetana
Nekamenujte proroky - Bedřich Smetana
Česká píseň - Bedřich Smetana
Má vlast - Bedřich Smetana
Hej jaká radost v kole - Bedřich Smetana
Z mých písní trůn Ti udělám - Bedřich Smetana
Na břehu mořském - Bedřich Smetana
V saloně - Bedřich Smetana
Polka a moll - Bedřich Smetana
Polka F dur - Bedřich Smetana
Mně zdálo se - Bedřich Smetana
Spoluúčinkují profesoři konzervatoře Mařák, Sládek, Suchý a Váška.
Inscenátoři
Dirigent: Adolf Čech
Role
Zpěv: Václav Viktorin (Vlastní)
Hra na klavír: Ludvík Vítězslav Čelanský (Vlastní)
Zpěv: Václav Viktorin (Vlastní)
Hra na klavír: Ludvík Vítězslav Čelanský (Vlastní)
Zpěv: operní sbor (Vlastní)
Zpěv: Růžena Maturová (Vlastní)
Hra na klavír: Ludvík Vítězslav Čelanský (Vlastní)
Zpěv: Růžena Maturová (Vlastní)
Hra na klavír: Ludvík Vítězslav Čelanský (Vlastní)
Hra na klavír: Josef Jiránek (Host)
Hra na klavír: Josef Jiránek (Host)
Hra na klavír: Josef Jiránek (Host)
Hra na klavír: Josef Jiránek (Host)
Zpěv: Václav Viktorin (Vlastní)
Hra na klavír: Ludvík Vítězslav Čelanský (Vlastní)
Slavnostní představení. Zakončení cyklu skladeb Bedřicha Smetany. V cyklu Má vlast účinkují s nevšední ochotou pofesoři pražské konservatoře hudby: pp. Mařák, Sládek, Suchý a Váška.