Předvánoční matiné (Ostatní)
Dne 19.12.1987 v 10:30
Národní divadlo
Předloha
Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba
Serenáda XXVII - Pavel Josef Vejvanovský
Instrumentální pastorella - Daniel Alois Milčinský
Pastorella iucunda - Jiří Ignác Linka
Pastorella in G - Jan Michalička
Spoluúčinkuje Pražský žesťový soubor. Režie M. Smrž, scéna M. Heřmánek, výtv. spolupráce Jaroslav Kamberský. Hud. příprava J. Marcol, inspicient Z. Tichý.
Inscenátoři
Role
Zpěv: Jiřina Marková (Vlastní)
Zpěv: Drahomíra Drobková (Vlastní)
Zpěv: Jan Markvart (Vlastní)
Zpěv: Dalibor Jedlička (Vlastní)
Hra na varhany: Jiří Pauer ml. (Vlastní)
Zpěv: Drahomíra Drobková (Vlastní)
Zpěv: Dalibor Novotný (Vlastní)
Zpěv: Dalibor Jedlička (Vlastní)
Zpěv: Dalibor Novotný (Vlastní)
Zpěv: Drahomíra Drobková (Vlastní)
Hra na varhany: Jiří Pauer ml. (Vlastní)