Babička (Opera)
Dne 06.05.1900 v 19:00
Národní divadlo
Kostýmy dle popisu B. Němcové a dle orig. v Národopisném museu Čs. Nový nábytek a rekvizity dle nákresů K. Štapfra.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Adolf Wenig st.
Inscenátoři
Role
Babička Proškovic: Marie Klánová (Vlastní)
Paní kněžna: Anna Kettnerová (Vlastní)
Komtessa Hortensie: Marie Kubátová (Vlastní)
Kristla: Ella Tvrdková (Vlastní)
Jakub Míla: Karel Veselý (Vlastní)
Viktorka: Růžena Maturová (Vlastní)
Albert: František Mařák (Vlastní)
Pan otec: Václav Kliment (Vlastní)
Ryzmburský myslivec: Robert Polák (Vlastní)
Prošek: František Šír (Vlastní)
Prošková: Berta Formanová (Vlastní)
Služka Vorša: Marie Kodetová (Vlastní)
Barunka: Amálie Bláhová (Vlastní)
Jan: Chotová (Dětská role)
Vilém: Bartovská (Dětská role)
Adélka: Volfová (Dětská role)
Barunka: Anna Olivová (Vlastní)
Jan: Josef (Jan) Vild (Vlastní)
Vilém: Jaroslav Rosenkranc (Vlastní)
Adélka: Jindřiška (Anna) Laubová (Vlastní)
Kudrna: Václav Bartovský (Vlastní)
Dítě Kudrnovic: Kindlová (Dětská role)
Dítě Kudrnovic: Suchánková (Dětská role)
Dítě Kudrnovic: Průchová (Dětská role)
Dítě Kudrnovic: Hladíková (Dětská role)
Dítě Kudrnovic: Kuklíková (Dětská role)
Dítě Kudrnovic: Koukalová (Dětská role)
Mančinka: Kalinová (Dětská role)
Justiciar: Josef (Jan) Havelský (Vlastní)
Správec: Emil Focht (Vlastní)
Pan Franc: Rudolf Kafka (Vlastní)
Otec Kristly: Karel Pešek (Vlastní)
Matka Kristly: Eliška Kratochvílová (Vlastní)
Komorná: Gustava Puldová (Vlastní)
Zámecký portýr: Florentin Steinsberg (Vlastní)
Lesník: Václav Hoch (Vlastní)
Českoskalický purkmistr: Bachmann (Vlastní)
Pan farář: Jan Petrus (Vlastní)
Kaplan: Eugen Samohrd (Vlastní)
Pan učitel: Otta Starý (Vlastní)
Paní učitelová: Marie Žižková (Vlastní)
První komorník: Vinecký (Vlastní)
Druhý komorník: Josef Velek (Vlastní)
Tanec Mateník: baletní sbor (Vlastní)
Tanec Obkročák: baletní sbor (Vlastní)
Tanec Rejdovák: baletní sbor (Vlastní)
Fotogalerie
Babička - 03.03.1900, divadelní cedule premiéry
Kostýmní a scénické návrhy
Babička - 03.03.1900 Karel Štapfer (kostýmní návrh Paní kněžny)