Hedy (Opera)
Dne 04.10.1915 v 14:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Anežka Schulzová
Inscenátoři
Choreografie: Augustin Berger
Role
Lambro: Jan Ouředník (Vlastní)
Hedy: Gabriela Horvátová (Vlastní)
Zoe: Marie Rejholcová (Vlastní)
Don Juan: Theodor Schütz (Vlastní)
Demetrios: Vilém Zítek (Vlastní)
Konstantinos: Emil Pollert (Vlastní)
Gregorios: Antonín Lebeda (Vlastní)
Nolos: Arnold Flögl (Vlastní)
Mladý rybář: Marie Rysková (Vlastní)
Pas d´action: Marie Klimešová (Vlastní)
Pas d´action: Václav Pohan (Vlastní)
Pas d´action: Josef Müller (Vlastní)
Tanec vinařek: Anna Havlíčková (Vlastní)
Tanec vinařek: baletní sbor (Vlastní)
Tanec lovecký: baletní sbor (Vlastní)
Tanec rybářek: Irma Rohanová (Vlastní)
Tanec rybářek: baletní sbor (Vlastní)
Tanec žneček: Štěpánka Klimešová (Vlastní)
Tanec žneček: baletní sbor (Vlastní)
Tanec lovecký: Luisa Černá (Vlastní)
Velké finale tančí: baletní soubor (Vlastní)
Mečový tanec pirátů: Václav Pohan (Vlastní)
Mečový tanec pirátů: Josef Müller (Vlastní)
Mečový tanec pirátů: baletní sbor pánský (Vlastní)
Představení pro studentstvo. Na oslavu nejvznešenějších jmenin J. c. a k. ap. V. císaře a krále Františka Josefa I. pod protektorátem sl. městské rady kr. hl. města Prahy ve prospěch české zem. komise pro sirotky po padlých vojínech. Hymna.
Fotogalerie
Hedy - 06.05.1915, Gabriela Horvátová (Hedy)