Šelma sedlák (Opera)
Dne 10.03.1920 v 18:30
Národní divadlo
Slavnostní představení na počest 70. naroz. pres. T. G. Masaryka. S: Klášterecký, Proslov.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Josef Otakar Veselý
Inscenátoři
Role
Kníže: Hilbert Jan Vávra (Vlastní)
Kněžna: Markéta Letnianská (Vlastní)
Martin: Emil Pollert (Vlastní)
Bětuška: Ludmila Prokopová (Host)
Veruna: Marie Rejholcová (Vlastní)
Václav: Mirko Štork (Vlastní)
Jeník: Vladimír Vuršer (Vlastní)
Berta: Blažena Aschenbrennerová (Vlastní)
Jan: Karel Hruška (Vlastní)
Polka ve 2. jednání: Růžena Janečková (Vlastní)
Polka ve 2. jednání: Luisa Černá (Vlastní)
Polka ve 2. jednání: baletní sbor dámský (Vlastní)
Fotogalerie
Šelma sedlák - 07.03.1920, Hilbert Jan Vávra (Kníže)
Šelma sedlák - 07.03.1920, Josef Matěj Gottlieb - scéna (I. jednání)
Foto: Karel Váňa
Šelma sedlák - 07.03.1920, Josef Matěj Gottlieb - scéna (II. jednání)
Foto: Karel Váňa
Šelma sedlák - 07.03.1920, Karel Hruška (Jan)
Šelma sedlák - 07.03.1920, Ludmila Prokopová (Bětuška)
Šelma sedlák - 07.03.1920, Ludmila Prokopová (Bětuška), Vladimír Wuršer (Jeník)
Šelma sedlák - 07.03.1920, opona
Šelma sedlák - 07.03.1920, Vladimír Wuršer (Jeník)