Mistr Jíra (Opera)
Dne 05.05.1926 v 19:00
Národní divadlo
S: Stravinskij, Petruška (b). V repr. s: Blodek, V studni (o), Mascagni, Sedlák kavalír (o), Leoncavallo, Komedianti (o), Burian, Před slunce východem (o), Ravel, Z pohádek naší babičky (b).
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Jaroslav Vogel
Inscenátoři
Role
Jiří Lysý: Jan Konstantin (Vlastní)
Lenka: Jarmila Novotná (Vlastní)
Přemek: Miloslav Jeník (Vlastní)
Břížka: Marie Kalivodová (Vlastní)
Kohoutek: Karel Hruška (Vlastní)
Vévoda Ercole d´Este: Theodor Schütz (Vlastní)
Neznámá: Marie Šlechtová (Vlastní)