Nížina (Opera)
Dne 26.10.1940 v 15:00
Prozatímní divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Rudolf Lothar
Překlad: Adolf Wenig st.
Inscenátoři
Role
Sebastiano: Stanislav Muž (Vlastní)
Tommaso: Josef Munclingr (Vlastní)
Moruccio: Karel Kalaš (Vlastní)
Marta: Marie Šponarová (Vlastní)
Pepa: Milada Jirásková (Vlastní)
Antonia: Ludmila Hanzalíková (Vlastní)
Rosalia: Božena Kubátová (Host)
Nuri: Marie Budíková (Vlastní)
Pedro: Richard Kubla (Host)
Nando: Miloslav Jeník (Vlastní)
Farář: František Jásek (Vlastní)
Vesničan: Jaroslav Kubala (Vlastní)
Pro Lidové divadlo
Fotogalerie
Nížina - 29.11.1939, Marta Krásová (Marta)
Foto: Josef Heinrich