Její pastorkyňa (Opera)
Dne 06.03.1943 v 14:30
Národní divadlo
Libreto podle hry Gabriely Preissové.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Leoš Janáček
Inscenátoři
Role
Jenůfa: Štěpánka Jelínková (Vlastní)
Stárek: Emil Bergmann (Vlastní)
Rychtář: Luděk Mandaus (Vlastní)
Rychtářka: Marie Veselá (Vlastní)
Pastuchyňa: Štěpánka Štěpánová (Vlastní)
Karolka: Miluše Dvořáková (Vlastní)
Jano: Milada Jirásková (Vlastní)
Barena: Marie Budíková (Vlastní)
Tetka: Libuše Kořímská (Vlastní)
Hlas za scénou: František Anelt (Vlastní)
Stařenka Buryjovka: Marta Krásová (Vlastní)
Laca Klemeň: Josef Vojta (Vlastní)
Števa Buryja: Miloslav Jeník (Host)
Kostelnička Buryjovka: Marie Podvalová (Vlastní)
Pro studentstvo