Zelená knížka (Činohra)
Dne 08.04.1946 v 11:00
Velká opereta
Podle knihy V. Řezáče "Poplach v Kovářské uličce". Verše: Jan Alda.Ve spol. s výzkumným ústavem pedagog. J.A.Komenského a Zemskou radou osvětovou v Praze. Představení Studia ND.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
F. Bočan: Jiří Nesvadba (Vlastní)
Brejcha: Miloš Nesvadba (Vlastní)
Kotas: Jiří Pick (Vlastní)
Frantík Severýn: V. Běloušek (Dětská role)
Kolísko: Bohumil Křížek (Vlastní)
Věra Kolísková: Jar. Hübšová (Dětská role)
Bílková: Alena Kautská (Vlastní)
Žebračka Halíková: Luba Skořepová (Vlastní)
Učedník Jarda: Pavel Borovec (Dětská role)
Námořník: Ladislav Daneš (Vlastní)
Námořník: Karel (Josef) Křeček (Vlastní)
Námořník: Jarmila Dvořáková (Vlastní)
Námořník: Zdena Schlegerová (Vlastní)
Kočka: Jarmila Dvořáková (Vlastní)
Kočka: Zdena Schlegerová (Vlastní)
Kluk: M. Balaš (Dětská role)
Kluk: Z. Svoboda (Dětská role)
Kluk: P. Schütz (Dětská role)
Kluk: L. Štandera (Dětská role)
Kluk: O. Zimerman (Dětská role)
Kluk: P. Hemmy (Dětská role)
Spolupracovali
Pohybová spolupráce: Lída Myšáková
Režijní spolupráce: Milada Wildová
Představení pro děti a mládež (při snížených cenách).
Fotogalerie
Zelená knížka - 27.03.1946, Bohumil Křížek (Kolísko)
Foto: Josef Heinrich
Zelená knížka - 27.03.1946, Jiří Nesvadba (F. Bočan)
Foto: Josef Heinrich
Zelená knížka - 27.03.1946, Jiří Nesvadba (F. Bočan)
Foto: Josef Heinrich
Zelená knížka - 27.03.1946, Ladislav Daneš, Zdena Schlegerová, Karel (Josef) Křeček
Foto: Josef Heinrich
Zelená knížka - 27.03.1946, Luba Skořepová (Žebračka Halíková)
Foto: Josef Heinrich
Zelená knížka - 27.03.1946, Luba Skořepová (Žebračka Halíková), Jiří Nesvadba (F. Bočan)
Foto: Josef Heinrich
Zelená knížka - 27.03.1946, M. Nesvadba, B. Křížek, L. Skořepová, A. Kautská, J. Pick, J. Nesvadba
Foto: Josef Heinrich
Zelená knížka - 27.03.1946, Miloš Nesvadba (Brejcha), Jiří Pick (Kotas)
Foto: Josef Heinrich
Zelená knížka - 27.03.1946, V. Běloušek (Frantík Severýn), Eva Jedličková (Věra Kolísková)
Foto: Josef Heinrich
Zelená knížka - 27.03.1946, výjev ze 3. jednání
Foto: Josef Heinrich
Zelená knížka - 27.03.1946, Zdeněk Borovec (Frantík Severýn), Alena Kautská (Bílková)
Foto: Josef Heinrich