Nížina (Opera)
Dne 29.12.1943 v 19:00
Prozatímní divadlo
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Rudolf Lothar
Překlad: Adolf Wenig st.
Inscenátoři
Role
Sebastiano: Stanislav Muž (Vlastní)
Tommaso: Jaroslav Veverka (Vlastní)
Moruccio: Emil Bergmann (Vlastní)
Marta: Marta Krásová (Vlastní)
Pepa: Drahomíra Tikalová (Vlastní)
Antonia: Ludmila Hanzalíková (Vlastní)
Rosalia: Zdenka Hrnčířová (Vlastní)
Nuri: Marie Budíková (Vlastní)
Pedro: Richard Kubla (Host)
Nando: Oldřich Kovář (Vlastní)
Farář: František Jásek (Vlastní)
Vesničan: Ferdinand Kotas (Vlastní)
Fotogalerie
Nížina - 29.11.1939, Marta Krásová (Marta)
Foto: Josef Heinrich