V studni (Opera)
Dne 17.05.1953 v 19:00
Smetanovo divadlo
Předloha
S: O. Zich, Malířský nápad (o). V repr. s dalšími tituly.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Karel Sabina
Inscenátoři
Dirigent: Robert Brock
Kostýmy: Josef Lada
Režie: Hanuš Thein
Scéna: Josef Lada
Role
Janek: Jan Rožánek (Vlastní)
Vojtěch: Rudolf Vonásek (Vlastní)
Lidunka: Magda Špaková (Host)
Veruna: Ludmila Hanzalíková (Vlastní)