Filosofská historie (Balet)
Dne 25.09.1953 v 19:00
Smetanovo divadlo
S: Janáček, Moravské tance (b), Chopin, Chopiniana (b). V repr. s dalšími tituly.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Jan Rey
Inscenátoři
Role
Slečna Elis: Naďa Hajdašová (Vlastní)
Frybort: Viktor Malcev (Vlastní)
Vavřena: Oldřich Stodola (Vlastní)
Špina: Antonín Landa (Vlastní)
Zelenka: Josef Ludvík (Vlastní)
Paní domácí: Helena Holečková (Vlastní)
Márinka: Blanka Rendlová (Vlastní)
Rollerka: Věra Ždichyncová (Vlastní)
Roubínek: Miloslav Šťastný (Vlastní)
Paní Roubínková: Zdenka Zabylová (Vlastní)
Lotty: Naděžda Sobotková (Vlastní)
Fricek: Milena Zahrynowská (Vlastní)
Lenka: Irena Keplerová (Vlastní)
Kmoníček: Eduard Gnyp (Vlastní)
Fotogalerie
Filosofská historie - 09.07.1949 (Helena Fenclová, Miloslav Šťastný, Zdenka Zabylová)
Foto: Josef Heinrich
Filosofská historie - 09.07.1949, Anna Burianová, Antonín Landa (Špina)
Filosofská historie - 09.07.1949, baletní scéna
Filosofská historie - 09.07.1949, Blanka Rendlová (Márinka)
Filosofská historie - 09.07.1949, Blanka Rendlová (Márinka), Jiří Blažek (Frybort)
Foto: Josef Heinrich
Filosofská historie - 09.07.1949, celková scéna
Foto: Josef Heinrich
Filosofská historie - 09.07.1949, celková scéna
Foto: Josef Heinrich
Filosofská historie - 09.07.1949, Oldřich Stodola (Vavřena)
Foto: Josef Heinrich
Filosofská historie - 09.07.1949, Věra Fridrichová - scéna
Foto: Josef Heinrich
Filosofská historie - 09.07.1949, Věra Ždichyncová (Rollerka, vlevo)
Foto: Josef Heinrich