Ruslan a Ludmila (Opera)
Dne 11.04.1900 v 19:00
Národní divadlo
Ve prospěch Ústřední jednoty českého herectva.
Inscenátoři
Dirigent: Adolf Čech
Choreografie: Augustin Berger
Role
Světozar: Karel Veverka (Vlastní)
Ludmila: Cecilie Šmídová (Vlastní)
Ruslan: Bohumil Benoni (Vlastní)
Bajan: František Mařák (Vlastní)
Farlaf: Robert Polák (Vlastní)
Gorislava: Ella Tvrdková (Vlastní)
Fin: Bohumil Pták (Vlastní)
Naina: Anna Olivová (Vlastní)
Černomor: Suchánková (Dětská role)
Finale tančí: Adéla Srnová (Vlastní)
Finale tančí: Anežka Valterová (Vlastní)
Finale tančí: Anna Korecká (Vlastní)
Finale tančí: baletní sbor (Vlastní), Lisetta Paltrinieri (Vlastní), žákyně baletní školy (Vlastní)
Raťmír:
Ratmír: Anna Kettnerová (Vlastní)
Ve prospěch Ústřední jednoty českého herectva.