Ruslan a Ludmila (Opera)
Dne 22.05.1900 v 19:00
Národní divadlo
Ve prospěch Ústřední jednoty českého herectva.
Inscenátoři
Dirigent: Adolf Čech
Choreografie: Augustin Berger
Role
Světozar: Karel Veverka (Vlastní)
Ludmila: Budkěvičová (Host)
Ruslan: Serebrjakov (Host)
Bajan: Čuprinnikov (Host)
Farlaf: Robert Polák (Vlastní)
Gorislava: Ella Tvrdková (Vlastní)
Fin: Bohumil Pták (Vlastní)
Naina: Anna Olivová (Vlastní)
Černomor: Suchánková (Dětská role)
Finale tančí: Adéla Srnová (Vlastní)
Finale tančí: Anežka Valterová (Vlastní)
Finale tančí: Anna Korecká (Vlastní)
Finale tančí: baletní sbor (Vlastní), Lisetta Paltrinieri (Vlastní), žákyně baletní školy (Vlastní)
Raťmír:
Ratmír: Marie Gorlenko-Dolina (Host)
První ensembleová pohostinská hra členův ruské císařské opery petrohradské. Vystoupí paní Marie Gorlenko-Dolina, pí Budkěvičová, p. Čuprinnikov a p. Serebrjakov.