Život za caře (Opera)
Dne 21.09.1888 v 19:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent: Adolf Čech
Choreografie: Augustin Berger
Role
Ivan Susanin: František Hynek (Vlastní)
Antonida: Marie Petzoldová (Vlastní)
Bohdan Sobinin: Karel Veselý (Vlastní)
Vaňa, sirotek: Marie Panznerová (Vlastní)
Polský setník: Ferdinand Koubek (Vlastní)
Posel: Václav Viktorin (Vlastní)
Venkovan: Václav Soukup (Vlastní)
Krakowiak tančí: Františka ze Schöpfů (Vlastní)
Krakowiak tančí: Marie Zieglerová (Vlastní)
Krakowiak tančí: Zdeňka Štemberová (Vlastní)
Krakowiak tančí: Valentina Bernátová (Vlastní)
Krakowiak tančí: baletní sbor (Vlastní)
Mazurku tančí: Františka ze Schöpfů (Vlastní)
Mazurku tančí: Marie Zieglerová (Vlastní)
Mazurku tančí: Zdeňka Štemberová (Vlastní)
Mazurku tančí: Valentina Bernátová (Vlastní)
Mazurku tančí: baletní sbor (Vlastní)