Sůl nad zlato (Balet)
Dne 25.06.1959 v 19:00
Smetanovo divadlo
Předloha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Jan Hanuš
Inscenátoři
Role
Král: Jaroslav Holeček (Vlastní)
Princezna tvrdého srdce: Naděžda Blažíčková (Vlastní)
Princezna marnivá: Marie Šiklová (Vlastní)
Princezna Maruška: Drahomíra Konarská (Vlastní)
Černý (v podobě král. rádce): František Halmazňa (Vlastní)
Honza: Otto Šanda (Vlastní)
Maminka Honzova: Libuše Stejskalová (Vlastní)
Princ ze sousední země: Bohumil Klika (Vlastní)
Princ z daleké země: Miroslav Nový (Vlastní)
Stařeček: Rudolf Vonásek (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent choreografie: Karel Lukšík
Hudební spolupráce: Františka Bártová
Hlavní inspicient: Ladislav Szabó
K celostátním oslavám 10. výročí založení Pionýrské organizace Československého svazu mládeže.
Fotogalerie
Sůl nad zlato - 27.04.1956, baletní soubor
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, baletní soubor
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, baletní soubor
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, Eliška Slancová (Princezna Maruška)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, František Halmazňa (Honza)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, H. Fenclová (Princezna tvrdého srdce), V. Vorlová (Princezna marnivá)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, Helena Fenclová (Princezna tvrdého srdce)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, Jan Herink - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, Jan Herink - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, Jan Herink - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, Jan Herink - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, Jan Herink (scéna)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, Jaroslav Holeček (Král), Jaroslav Švec (Princ z daleké země)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, Jiří Škoda (Král), Eliška Slancová (Princezna Maruška)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, Marie Šiklová (Princezna marnivá)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, Naděžda Blažíčková (Princezna tvrdého srdce)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, Otto Šanda (Honza), Drahomíra Konarská (Princezna Maruška)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, V. Vorlová (Princezna marnivá), J. Švec (Princ z daleké země)
Foto: Jaromír Svoboda
Sůl nad zlato - 27.04.1956, Václava Vorlová, Karel Lukšík, Helena Fenclová
Foto: Jaromír Svoboda