Příhody lišky Bystroušky (Opera)
Dne 07.04.1978 v 19:00
Smetanovo divadlo
K 50. výroč. úmrtí skladatele. Spoluúč.: Kühnův dět. sbor (Sbm J. Chvála), posluchači taneč. odd. Konzervatoře Praha a žáci bal. učiliště. Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Leoš Janáček
Inscenátoři
Baletní mistr: Naděžda Sobotková
Choreografie: Jaroslav Čejka
Kostýmy: Adolf Wenig ml.
Sbormistr: Milan Malý
Role
Lišák: Antonie Denygrová (Vlastní)
Revírník: Karel Berman (Vlastní)
Rechtor / Komár: Jan Hlavsa (Vlastní)
Farář / Jezevec: Karel Petr (Vlastní)
Lapák: Libuše Márová (Vlastní)
Kohout / Sojka: Alena Míková (Vlastní)
Chocholka: Ivona Valentová (Vlastní)
Pásková / Datel: Blanka Vítková (Vlastní)
Harašta: René Tuček (Vlastní)
Pásek: Bohumil Černý (Vlastní)
Malá Bystrouška: Zuzana Tesařová (Dětská role)
Frantík: Ludmila Erbenová (Vlastní)
Pepík: Eva Pechánková (Vlastní)
Cvrček: Ivana Roulová (Dětská role)
Kobylka: Lucie Reinholdová (Dětská role)
Skokánek / Lištička: Marie Koucká (Dětská role)
Tančí: Naděžda Blažíčková (Vlastní)
Tančí: Astrid Štúrová (Vlastní)
Tančí: Rimma Charvátová (Vlastní)
Tančí: Jaroslav Čejka (Host)
Tančí: Hana Šulcová (Vlastní)
Tančí: baletní soubor (Vlastní), Marie Nekolová (Vlastní)
Bystrouška: Naďa Šormová (Vlastní)
Paní revírníková / Sova: Libuše Domanínská (Vlastní)
Spolupracovali
INSCENACE K 50. VÝROČÍ ÚMRTÍ SKLADATELE
Fotogalerie
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmů)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Alfréd Hampel)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Dalibor Jedlička)
Foto: Oldřich Pernica
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Jana Jonášová, Libuše Márová)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Karel Petr)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (L. Havlák, J. Hlavsa, D. Jedlička, B. Maršík)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Marta Cihelníková)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Marta Cihelníková, Helena Tattermuschová)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Naďa Šormová, Antonie Denygrová)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (René Tuček, Karel Berman)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (sborová scéna)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978, Lubomír Havlák st. (Pásek)
Foto: Jaromír Svoboda
Kostýmní a scénické návrhy
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978, Vladimír Nývlt - návrh scény (1., 3. a 9. obraz)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978, Vladimír Nývlt - návrh scény (2. obraz: myslivna)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978, Vladimír Nývlt - návrh scény (4. obraz: hospoda)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978, Vladimír Nývlt - návrh scény (5. obraz)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978, Vladimír Nývlt - návrh scény (7. a 8. obraz)