Hudebně dramatická díla Václava J. Tomáška (Koncert)
Dne 30.04.1925 v 19:30
Stavovské divadlo
Předloha
Předehra k opeře Serafina - Václav Jan Tomášek
Marie Stuartovna - první výjev 3. dějství - Václav Jan Tomášek
Piccolominiové - devátý výjev 3. dějství - Václav Jan Tomášek
Loučení Hektorovo - Václav Jan Tomášek
Faust - Markétka u kolovrátku - Václav Jan Tomášek
Faust - výjev v chrámu s requiem - Václav Jan Tomášek
Operní představení Státní konservatoře hudby v Praze. Orchestr a sbor posluchačů konservatoře.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Marie Stuartovna: Božena Žlábková (Posluchač Konzervatoře)
Hanna Kennedy: Anna Kasalová (Posluchač Konzervatoře)
Thekla: Karla Wohaková (Posluchač Konzervatoře)
Hektor: Hanuš Thein (Posluchač Konzervatoře)
Andromaché: Božena Žlábková (Posluchač Konzervatoře)
Markétka: Milada Formanová (Posluchač Konzervatoře)
Markétka: Božena Žlábková (Posluchač Konzervatoře)
Zlý duch: Hanuš Thein (Posluchač Konzervatoře)
Operní představení Státní konservatoře hudby v Praze.