Příhody lišky Bystroušky (Opera)
Dne 14.10.1978 v 14:00
Smetanovo divadlo
K 50. výroč. úmrtí skladatele. Spoluúč.: Kühnův dět. sbor (Sbm J. Chvála), posluchači taneč. odd. Konzervatoře Praha a žáci bal. učiliště. Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Leoš Janáček
Inscenátoři
Baletní mistr: Naděžda Sobotková
Dirigent: Petr Vronský
Choreografie: Jaroslav Čejka
Kostýmy: Adolf Wenig ml.
Sbormistr: Milan Malý
Role
Lišák: Marta Cihelníková (Vlastní)
Revírník: Karel Průša (Vlastní)
Rechtor / Komár: Alfréd Hampel (Vlastní)
Farář / Jezevec: Karel Petr (Vlastní)
Lapák: Ivana Mixová (Vlastní)
Kohout / Sojka: Blanka Severová (Vlastní)
Chocholka: Ivona Valentová (Vlastní)
Pásková / Datel: Blanka Vítková (Vlastní)
Harašta: Jiří Joran (Vlastní)
Pásek: Bohumil Černý (Vlastní)
Malá Bystrouška: Zuzana Tesařová (Dětská role)
Frantík: Eva Pechánková (Vlastní)
Pepík: Ludmila Erbenová (Vlastní)
Cvrček: Ivana Roulová (Dětská role)
Kobylka: Lucie Reinholdová (Dětská role)
Skokánek / Lištička: Marie Koucká (Dětská role)
Tančí: Marcela Martiníková (Vlastní)
Tančí: Astrid Štúrová (Vlastní)
Tančí: Rimma Charvátová (Vlastní), Magdalena Šittová (Vlastní)
Tančí: Daniel Wiesner (Vlastní)
Tančí: Hana Šulcová (Vlastní)
Tančí: baletní soubor (Vlastní)
Bystrouška: Helena Tattermuschová (Vlastní)
Paní revírníková / Sova: Drahomíra Tikalová (Vlastní)
Spolupracovali
Fotogalerie
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmu)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Adolf Wenig ml. - návrh kostýmů)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Alfréd Hampel)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Dalibor Jedlička)
Foto: Oldřich Pernica
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Jana Jonášová, Libuše Márová)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Karel Petr)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (L. Havlák, J. Hlavsa, D. Jedlička, B. Maršík)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Marta Cihelníková)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Marta Cihelníková, Helena Tattermuschová)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (Naďa Šormová, Antonie Denygrová)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (René Tuček, Karel Berman)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978 (sborová scéna)
Foto: Jaromír Svoboda
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978, Lubomír Havlák st. (Pásek)
Foto: Jaromír Svoboda
Kostýmní a scénické návrhy
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978, Vladimír Nývlt - návrh scény (1., 3. a 9. obraz)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978, Vladimír Nývlt - návrh scény (2. obraz: myslivna)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978, Vladimír Nývlt - návrh scény (4. obraz: hospoda)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978, Vladimír Nývlt - návrh scény (5. obraz)
Příhody lišky Bystroušky - 07.04.1978, Vladimír Nývlt - návrh scény (7. a 8. obraz)