Pověst o Ysu (Opera)

 

Národní divadlo, od 17.05.1902 do 01.07.1902 (4x)

Předloha:

Edouard Lalo

Textové a hudební úpravy:

Autor libreta : Edouard Blau
Překlad : Otakar Smrčka

Inscenátoři:

Dirigent : Karel Kovařovic
Režie : Robert Polák

Role:

Mylio : Richard Figar
Karnek : Bohumil Benoni
Král : František Šír
Svatý Korentin : Emil Pollert
Jahel : Robert Polák
Margared : Růžena Maturová
Rozenn : Anna Slavíková

Seznam představení