Plukovník Švec (Činohra)

 

Národní divadlo, od 27.10.1928 do 27.09.1934 (110x)

Předloha:

Rudolf Medek

Druhá hra původního repertoáru na oslavu 10. výročí Čsl. republiky, slavnostní představení na paměť 10. výročí smrti J. J. Švece.

Inscenátoři:

Režie : Karel Dostal
Scéna : Vlastislav Hofman

Role:

Poručík (později plukovník) Švec : Bedřich Karen, Otomar Korbelář, Antoš Tihelka
Poručík Trojan : Karel Dostal
Poručík (později major) Kaluža : Jaroslav Vojta
Janda : Gabriel Hart, Eduard Kohout
Martyška : František Roland, František Salzer
Pan Kódl : Saša Rašilov, Ludvík Veverka, František Šlégr
1. československý dobrovolník : Ladislav Boháč
2. československý dobrovolník : Josef Jeníček, Otto Rubík
3. československý dobrovolník : Stanislav Neumann
4. československý dobrovolník : Jaroslav Průcha, Alexander Třebovský, František Velebný
5. československý dobrovolník : Josef Gruss, Gabriel Hart, Eduard Blažek, Richard Záhorský, Karel Jelínek, Miloš Pilát
6. československý dobrovolník : František Velebný, Richard Záhorský, Jaroslav Krippel, Vladimír Bartůšek, Adolf Horálek, Jaroslav (Svatopluk) Havlíček
7. československý dobrovolník : Eduard Blažek, Karel Jelínek
8. československý dobrovolník : Gabriel Hart, Zdeněk Šavrda, Richard Záhorský, Jaroslav Krippel, Oldřich Vykypěl, Adolf Horálek, Václav Vaňátko, Karel Pavlík, Josef Borovička, Bohumil Perlík
9. československý dobrovolník : Josef Gruss, Jaroslav Průcha, Alexander Třebovský, Eduard Blažek, Richard Záhorský, Josef Borovička
10. československý dobrovolník : Zdeněk Šavrda, Alexander Třebovský, Neuveden, Adolf Horálek, Václav Vaňátko, Josef Borovička, Bohumil Perlík
Voják-Slovák : Ladislav Pešek, Karel Fořt
Generál : Karel Kolár, Václav Vydra st.
Jeho náčelník štábu : Gabriel Hart, Karel Kolár, Karel Uher
První "měšočník" : Karel Kolár, Neuveden
Druhý "měšočník" : Alexander Třebovský, Neuveden
Třetí "měšočník" : Václav Vorel, Neuveden
První delegát sovětu v Penze : Hugo Haas, Vojta Novák, Ludvík Veverka, Eugen Viesner
Druhý delegát sovětu v Penze : Rudolf Deyl, Vojta Novák
Sovětský dopravní komisař : Karel Jičínský, Alexander Třebovský
Železniční úředník : Richard Záhorský, Karel Jelínek, Miloš Pilát, Jaroslav (Svatopluk) Havlíček
První voják : Ladislav Boháč
Druhý voják : Josef Jeníček, Otto Rubík
Paluska : Eduard Blažek, Jaroslav (Svatopluk) Havlíček
Starosta města Kazaně : Rudolf Deyl, Karel Kolár
Člen Všeruského ústavodárného shromáždění : Vojta Novák
První důstojník kazaňského štábu : Vladimír Gamza, Zdeněk Šavrda, Karel Jelínek
Druhý důstojník kazaňského štábu : Rudolf Deyl, Karel Jičínský, Otto Rubík
Jurodivý : Jaroslav Průcha, Eugen Viesner
Kapitán "Karamzinu" : Gabriel Hart, Eduard Blažek, Richard Záhorský, Karel Jelínek
Pop : František Velebný
Tlustý kupec : Vladimír Merhaut, Neuveden
Dáma s papouškem : Marie Burešová, Marie Ježková, Olga Dobešová, Marie Pilská
Žena s dítětem : Marie Burešová, Marie Ježková, Milada Horutová, Božena Helclová, Ludmila Svobodová
První kazaňský běženec : Karel Jelínek, Vladimír Bartůšek
Druhý kazaňský běženec : Eduard Blažek
Třetí kazaňský běženec : Josef Gruss, Ladislav Pešek, Richard Záhorský, Miloš Pilát, Oldřich Vykypěl, Karel Fořt
Čtvrtý kazaňský běženec : Václav Vorel, Oldřich Vykypěl, Václav Vaňátko, Josef Borovička, Bohumil Perlík
Pátý kazaňský běženec : Václav Vorel, Karel Uher, Neuveden, Václav Vaňátko, Josef Borovička, Bohumil Perlík
Jurajčík : Ladislav Pešek, Karel Fořt
Ruský železničář : Štěpán Smirnov

Seznam představení

Dostupná dokumentace:

Fotogalerie:

Plukovník Švec - 27.10.1928 (Bedřich Karen, Josef Gruss, Jiří Dohnal)
Plukovník Švec - 27.10.1928 (Bedřich Karen, Josef Gruss, Jiří Dohnal)

Plukovník Švec - 27.10.1928, Ladislav Boháč (1. československý dobrovolník)<br>(foto: Čámský)
Plukovník Švec - 27.10.1928, Ladislav Boháč (1. československý dobrovolník)
(foto: Čámský)

Plukovník Švec - 27.10.1928, Ladislav Boháč (První voják)
Plukovník Švec - 27.10.1928, Ladislav Boháč (První voják)

Plukovník Švec - 27.10.1928, Rudolf Deyl (Druhý delegát sovětu v Penze)<br>(foto: Čámský)
Plukovník Švec - 27.10.1928, Rudolf Deyl (Druhý delegát sovětu v Penze)
(foto: Čámský)

Plukovník Švec - 27.10.1928, scéna (I. jednání)<br>(foto: Čámský)
Plukovník Švec - 27.10.1928, scéna (I. jednání)
(foto: Čámský)

Plukovník Švec - 27.10.1928, scéna (II. jednání)<br>(foto: Čámský)
Plukovník Švec - 27.10.1928, scéna (II. jednání)
(foto: Čámský)

Plukovník Švec - 27.10.1928, scéna (III. jednání)<br>(foto: Čámský)
Plukovník Švec - 27.10.1928, scéna (III. jednání)
(foto: Čámský)