Paní z Rosenwaldu
Role
František Rudolf z Grossingů: Richard Schlaghammer
Jan baron Kolovrat: Karel Hašler
Amoena hraběnka z Estenů: Marie Laudová
Marie Waltrová: Zdenka Rydlová
Marta Setunská: Leopolda Dostalová
Dr. Otto Falk: Rudolf Deyl
Profesor Ferdinand Wolf: Karel Váňa
Paní Wolfová: Růžena Nasková
Dvorní rada Kraus: Eugen Viesner
Hrabě Beck: Otto Boleška
Marie Weisová: Anna Suchánková
Sluha Grossingův: Václav Zintl