Ženitba Běluginova
Role
Gavriloa (Gavrilov) Pantěejevič Bělugin: Josef Frankovský
Nastazie Petróvna: Matylda Křepelová
Ondrej Gavrilič: Jakub Seifert
Vasil Syromjatov: Alois Sedláček, Jan Pachta
Nina Alexandrovna Karmina: Terezie Seifertová
Jelena Vaziljevna: Marie Bittnerová
Nikolaj Jegorovič Agišin: Jiří Bittner
Sluha Karminých: František Horník