Jana Hlaváčová
Datum narození
26.03.1938
Datum úmrtí
13.01.2024
Životopis
Narozena v Praze, zemřela tamtéž. V roce 1960 absolvovala Divadelní fakultu AMU, v letech 1960–1965 byla angažována v Plzni, od 23. 7. 1965 do 9. 11. 1990 působila jako členka Činohry Národního divadla. Spolupracovala s televizí, rozhlasem i filmem. Pedagogicky působila na Divadelní fakultě AMU.

Provdána nejprve za herce Jiřího Michného, po jeho smrti za herce Luďka Munzara. Obdržela Cenu Thálie 2012 za celoživotní mistrovství.
Role