Soud lásky (Činohra)
Tylovo divadlo, od 28.10.1976 do 18.02.1978 (37x)
Popis
Archivní složka sign. Č 1060h obsahuje následující materiál:
- interní obsazení umělců (30. 3. 1976)
- zápis z inscenační porady (26. 3. 1976)
- protokol z výrobní porady (17. 6. 1976)
- rozpočet výpravy
- cedule: premiéra, (několik kusů, z toho 1 s podpisy účinkujících)
- provozovací smlouvy
- smlouvy s externisty
- korespondence s Konzervatoří Praha
- interní korespondence k výrobě kostýmů a dekorací
- propagační letáky k premiéře
- mediální ohlasy z tisku, časopisu ND ad.
- programová brožura (2 verze)
- inscenační plakát – výtvarný s fotografiemi (autor Karel Míšek)
- pracovní harmonogram inscenace
- interní dramaturgický výklad záměru nového nastudování (2 různé typy)
- interní hodnocení premiéry
- pozvánka na premiéru
- přehled představení
- opis dopisu šéfa činohry V. Švorce s námitkou vůči recenzi v Lidové demokracii
- dopis skladatele J. F. Fischera režiséru J. Pleskotovi a soupis hudebních čísel
- evidenční list návštěvnosti a tržeb představení
- sada čb fotografií

Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 8122, 8122a, b
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 8122e
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 8122f
Pracovní text hry v knihovně archivu ND, sign. r 8122g
Spoluúčinkují posluchačky tanečního oddělení konzervatoře v Praze.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Fanetta z Romaninu : Jana Hlaváčová
Lauretta de Sade : Jana Březinová
Vilém Balbz : Jiří Vala
Francesco Petrarca : Vladimír Ráž, Václav Švorc
Simon Doria : Petr Kostka
Lanfranc Cigalla : Josef Čáp
Blanca z Flassans : Taťjana Medvecká
Ysoarda z Ansoys : Jana Boušková
Brianda z Luny : Helga Čočková
Beatrice z Agoult : Lydie Havláková, Ilona Vaňková
Magdalena ze Sallan : Vlasta Žehrová
Don Esparbilla : Bedřich Prokoš
Loys Lascaris : Josef Velda
První páže : Martin Velda, Jindřich Hrdý
Druhé páže : Michael Tarant
Papežský komisař : Bořivoj Navrátil, Jaromír Pleskot
Dvorní dáma : Miroslava Burešová
Dvorní dáma : Hana Dobešová
Dvorní dáma : Renata Sabongui
Dvorní dáma : Jitka Šourková
Spolupracovali
Asistent choreografie : Růžena Elingerová
Asistent režie : Michael Tarant
Autor výtvarného plakátu k inscenaci : Karel Míšek
Pohybová spolupráce : Karel Bednář
Choreografie šermu : Ivan Chrz
Inspicient : Alena Blahovcová
Fotogalerie
Soud lásky - 28.10.1976 (Bedřich Prokoš, Jiří Vala)
Foto: Jaromír Svoboda
Soud lásky - 28.10.1976 (Jana Hlaváčová, Jiří Vala)
Foto: Jaromír Svoboda
Soud lásky - 28.10.1976 (Jiří Vala, Jana Hlaváčová, Taťjana Medvecká, Helga Čočková)
Foto: Jaromír Svoboda
Soud lásky - 28.10.1976 (Petr Kostka)
Foto: Jaromír Svoboda
Soud lásky - 28.10.1976 (Petr Štěpánek, Jana Boušková)
Foto: Jaromír Svoboda
Soud lásky - 28.10.1976 (scéna)
Foto: Jaromír Svoboda
Soud lásky - 28.10.1976 (Václav Švorc, Jana Březinová)
Foto: Jaromír Svoboda
Soud lásky - 28.10.1976 (Vladimír Ráž)
Foto: Jaromír Svoboda
Soud lásky - 28.10.1976, Josef Čáp (Lanfranc Cigalla), Petr Kostka (Simon Doria)
Foto: Jaromír Svoboda