Jessika (Opera)
Národní divadlo, od 18.10.1911 do 17.01.1912 (3x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Josef Bohuslav Foerster
Inscenátoři
Dirigent : František Picka
Režie : Robert Polák
Role
Bassanio : Emil Burian
Graciano : Jiří Huml
Tubal : Emil Pollert
Lancelot Gobbo : Mirko Štork
Jessika : Kamila Ungrová
Princ aragonský : Eugen Wiesner
Princ marokánský : Václav Zintl
Hlasatel Porciin : Emil Focht
Náčelník sboru : Antonín Hlaváček
Vévoda benátský : Robert Polák
Hlasatel vévodův : Jaroslav Tyl