Srdce (Opera)
Národní divadlo, od 15.11.1923 do 05.11.1924 (11x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Josef Bohuslav Foerster
Role
Prokop Žitný : Vilém Zítek
Václav Hlavsa : Jan Konstantin
Sládek : Jan Fifka
Brečka : Miloš Martinec