Natalie (Opera)
Národní divadlo, od 27.06.1887 do 05.07.1887 (3x)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Adolf Čech
Choreografie : Augustin Berger
Role
Kníže Lipínský : Bohumil Benoni
Hraběnka Juliana : Marie Panznerová
Natalie z Milinova : Marie Sittová
Felix z Belmontu : Antonín Vávra
Velké ballabile: Rej maškar : Marie Zieglerová
Velké ballabile: Rej maškar : Zdeňka Štemberová
Velké ballabile: Rej maškar : baletní sbor
Velké ballabile: Rej maškar : žákyně baletní školy