Figarova svatba (Opera)
Národní divadlo, od 22.01.1887 do 26.10.1887 (4x)
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Adolf Čech
Role
Figaro : Karel Čech
Zuzanka : Marie Sittová
Cherubín : Marie Panznerová
Bartolo : Vilém Heš
Basilio : Václav Soukup
První selské děvče : Anna Veselá
Druhé selské děvče : Anna Rufferová