Figarova svatba (Opera)
Národní divadlo, od 19.03.1890 do 31.03.1890 (3x)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Lorenzo da Ponte
Inscenátoři
Dirigent : Adolf Čech
Role
Figaro : Vilém Heš
Hrabě Almaviva : Bohumil Benoni
Hraběnka : Olga Paršová
Marcellina : Betty Fibichová
Basilio : Václav Soukup
Baruška : Anna Veselá
První selské děvče : Karolina (Karla) Maličká
Druhé selské děvče : Božena Skučková (Skůčková)