Figarova svatba (Opera)
Národní divadlo, od 28.11.1891 do 28.11.1891 (1x)
S původními recitativy. Řada Mozartových oper na stoletou paměť úmrtí W. A. M. Rakouský autor.
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Dirigent : Adolf Čech
Role
Figaro : Vilém Heš
Hrabě Almaviva : Bohumil Benoni
Hraběnka : Olga Paršová
Cherubín : Berta Foersterová
Basilio : Václav Soukup
Baruška : Eliška Hešová
První selské děvče : Marie Kodetová
Druhé selské děvče : Anna Rufferová