Neklan (Činohra)
Národní divadlo, od 19.11.1902 do 02.12.1902 (2x)
Předloha
Řada představení na paměť 40. výročí otevření Král. českého zemského divadla prozatímního a 19. výročí otevření Král. českého zemského a Národního divadla. VI.
Inscenátoři
Role
Straba, vdova knížete Vojena : Otýlie Sklenářová
Neklan, kníže český : Pravoslav Řada
Vlastislav, kníže lucký : Karel Želenský
Krasník, kníže kouřimský : František Matějovský
Klimba, jeho sestra : Leopolda Dostalová
Týr z Chýnova : Jakub Seifert
Svatava, žena Vlastislavova : Marie Laudová
Hostivít, Neklanův syn : Anna Červená
Zbislav, Vlastislavův syn : Iza Grégrová
Kruvoj, Neklanův rádce : Alois Sedláček
Klen, Neklanův vojevůdce : Josef (Jan) Havelský
Durink, ve službě Vlastislavově : Florentin Steinsberg
Posel Vlastislavův : Josef Rélink
Jiná dívka : Marie Matějíčková
Vladyka : Rudolf Innemann
Vladyka : Emil Focht
Vladyka : Karel Pulc
Vladyka : Josef Loos
Vojín : Karel Mušek
Stráž : Josef Karásek
Sluha Krasníkův : Antonín Gerlický
Sluha Tyrův : Václav Zintl