Koncert ze skladeb Antonína Dvořáka (Ostatní)
Smetanovo divadlo, od 29.11.1959 do 29.11.1959 (1x)
Předloha
Sonatina D dur pro housle a klavír - Antonín Dvořák
Úvodní slovo ke koncertu ze skladeb A. Dvořáka - Jarmil Burghauser
Z cyklu Čtvero písní - Antonín Dvořák
Smyčcový kvartet As dur - Antonín Dvořák
S: Dvořák, Jakobín (o - scéna z 2. jed.). Spoluúčinkuje Kühnův dětský sbor. Premiéra dop.
Role
Sólo na housle : Karel Heusler
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman