Koncert ze skladeb Antonína Dvořáka (Koncert)
Smetanovo divadlo, od 29.11.1959 do 29.11.1959 (1x)
Předloha
Sonatina D dur pro housle a klavír - Antonín Dvořák
Úvodní slovo ke koncertu ze skladeb A. Dvořáka - Jarmil Burghauser
Z cyklu Čtvero písní - Antonín Dvořák
Smyčcový kvartet As dur - Antonín Dvořák
Školní scéna z 2. jednání opery Jakobín - Antonín Dvořák
Popis
Program:

Jarmil Burghauser: Úvodní slovo; přednes Jarmil Burghauser

Antonín Dvořák: Sonatina G dur pro housle a klavír, op. 100; housle Karel Heusler, klavír Rudolf Zeman

Antonín Dvořák: Prsten (Moravské dvojzpěvy); zpěv Libuše Domanínská a Marta Krásová, klavír Rudolf Zeman

Antonín Dvořák: Zajatá (Moravské dvojzpěvy); zpěv Libuše Domanínská a Marta Krásová, klavír Rudolf Zeman

Antonín Dvořák: Skromná (Moravské dvojzpěvy); zpěv Libuše Domanínská a Marta Krásová, klavír Rudolf Zeman

Antonín Dvořák: Z cyklu Čtvero písní; zpěv Alena Míková, klavír Rudolf Zeman

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet As dur; hraje Novákovo kvarteto (Bohuslav Purger, Dušan Pandula, Josef Podjukl, Jaroslav Chovanec)

Přestávka

Antonín Dvořák: Školní scéna z 2. jednání opery Jakobín; dirigent Karel Nedbal, režie Hanuš Thein, výtvarníci Václav Gottlieb a Eduard Tomek, kostýmy Jan Kropáček, sbormistr Vladivoj Jankovský, Terinka - Milada Jirásková, Jiří - Antonín Zlesák, Benda - Jaroslav Gleich
Hraje orchestr a operní sbor Smetanova divadla. Spoluúčinkuje Novákovo kvarteto a Kühnův dětský sbor. Premiéra dop.
Inscenátoři
Dirigent : Karel Nedbal
Kostýmy : Jan Kropáček
Režie : Hanuš Thein
Role
Sólo na housle : Karel Heusler
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Hra na klavír : Rudolf Zeman
Spolupracovali