Předvánoční matiné (Ostatní)
Národní divadlo, od 06.12.1987 do 19.12.1987 (3x)
Předloha
Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba
Serenáda XXVII - Pavel Josef Vejvanovský
Instrumentální pastorella - Daniel Alois Milčinský
Pastorella iucunda - Jiří Ignác Linka
Pastorella in G - Jan Michalička
Spoluúčinkuje Pražský žesťový soubor. Režie M. Smrž, scéna M. Heřmánek, výtv. spolupráce Jaroslav Kamberský. Hud. příprava J. Marcol, inspicient Z. Tichý.