Předvánoční matiné (Ostatní)
Národní divadlo, od 03.12.1988 do 18.12.1988 (3x)
Předloha
Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba
Serenáda in C - Pavel Josef Vejvanovský
Česká mariánská muzika - Adam Václav Michna z Otradovic
Šest chvalozpěvů k slavnosti narození Krista Pána - Jakub Jan Ryba
Účinkují Pražské kolegium a Pražský žesťový soubor. Režie Miloslav Smrž. Recituje Miroslav Doležal. Hl. Inspicient Zdeněk Tichý.