Italka v Alžíru (Státní opera Praha) (Opera)
Státní opera, od 15.09.1992 do 20.12.1995 (30x)
Popis
Nastudováno v italském originále
Orchestr, pánský sbor a balet Státní opery Praha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta : Angelo Anelli
Spolupracovali
Asistent dirigenta : Jan Jozef Wnek
Asistent režie : Eva Zikmundová, Ctibor Drmela
Asistent sbormistra : Jan Snítil
Hlavní inspicient : Jiří Janeček, Jiří Nohejl
Jazykový poradce : Vladimír Vodeničarov