Pocta Angelu Neumannovi (Státní opera Praha) (Koncert)
Státní opera, od 16.12.2010 do 16.12.2010 (1x)
Předloha
Předehra ke 3. dějství a svatební sbor z opery Lohengrin - Richard Wagner
Prolog z opery Komedianti - Ruggiero Leoncavallo
Předehra k opeře Mistři pěvci norimberští - Richard Wagner
Árie Alžběty z opery Tannhäuser - Richard Wagner
Sbor cikánů z opery Trubadúr - Giuseppe Verdi
Předehra k opeře Vilém Tell - Gioacchino Rossini
Árie Leonory z 1. jednání opery Trubadúr - Giuseppe Verdi
Pocta Angelu Neumannovi -
Předehra k opeře Rienzi - Richard Wagner
Duet Neddy a Silvia z opery Komedianti - Ruggiero Leoncavallo
Árie Margherity z 3. jednání opery Mefistofele - Arrigo Boito
Sbor "Salve Regina" z finále prologu opery Mefistofele - Arrigo Boito
Sbor "Freudig begrüssen wir die edle Halle" z 2. jednání opery Tannhäuser - Richard Wagner
Isoldina smrt z lásky z 3. jednání opery Tristan a Isolda - Richard Wagner
Slavnostní koncert ke 100. výročí úmrtí prvního ředitele Nového německého divadla. Účinkuje orchestr a sbor Státní opery Praha.
Inscenátoři