Kolébka (Činohra)
Dne 02.05.1959 v 10:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Jíra: František Velebný (Vlastní)
Maří: Jarmila Kronbauerová (Vlastní)
Alena: Naděžda Gajerová (Vlastní)
Jan: Václav Švorc (Vlastní)
Král Václav IV.: Emil Konečný (Vlastní)
Rubín: Soběslav Sejk (Vlastní)
Dobronička: František Roland (Vlastní)
Margreta: Eliška (Ella) Poznerová (Vlastní)
Bláha: Zdeněk Šavrda (Vlastní)
První selský synek: Artur Šviha (Výpomocný host činohry)
Druhý selský synek: Jaromír Pěnka (Výpomocný host činohry)
První selské děvče: Květuše Simonová (Výpomocný host činohry)
Druhé selské děvče: Marie Průšová (Výpomocný host činohry)
Třetí selské děvče: Helena Schützová (Výpomocný host činohry)
M. Purkart: Jiří Dohnal (Vlastní)
Daniel z Mrákotína:
Zbrojní pacholek: Karel Nachtman (Výpomocný host činohry)
Spolupracovali
Fotogalerie
Kolébka - 12.04.1959 Bohuš Hradil (Daniel z Mrákotína) Eliška (Ella) Poznerová (Margreta)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 E. Konečný (Král Václav IV), F. Filipovský (Rubín), V. Švorc (Jan)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Emil Konečný (Král Václav IV.)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Emil Konečný (Král Václav IV.), Naděžda Gajerová (Alena)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Emil Konečný, Naděžda Gajerová, Václav Švorc, Eliška (Ella) Poznerová
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 J. Kronbauerová (Maří), F. Roland (Dobronička), N. Gajerová (Alena)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Jarmila Kronbauerová (Maří), Eliška (Ella) Poznerová (Margreta)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Květoslav Bubeník - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Květoslav Bubeník - scéna
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Naděžda Gajerová (Alena)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Naděžda Gajerová (Alena)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Naděžda Gajerová (Alena), František Roland (Dobronička)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Naděžda Gajerová (Alena), František Velebný (Jíra), Václav Švorc (Jan)
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959 Naděžda Gajerová, Emil Konečný, František Velebný, Bohuš Hradil
Foto: Jaromír Svoboda
Kolébka - 12.04.1959, Naděžda Gajerová (Alena, v popředí)
Foto: Jaromír Svoboda