Únos ze serailu (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 02.05.1992 v 19:00
Státní opera
Orchestr a sbor Státní opery Praha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Gottlieb Stephanie ml.
Inscenátoři
Role
Blonde: Marcela Cerno (Host)
Belmonte: Miroslav Kopp (Host)
Pedrillo: Miloš Ježil (Host)
Osmin: Karel Petr (Vlastní)
Der Bassa Selim: Jaroslav Horáček (Vlastní)
Konstanze: Emiko Suga (Host)
Spolupracovali
Pohybová spolupráce: Otto Šanda
Hlavní inspicient: Olga Hlavsová
Jazykový poradce: Pavel Eckstein
Nápověda: Jiřina Barochová
Pomocná režie: Martin Otava
PRVNÍ PROVEDENÍ PŘEVZATÉ INSCENACE NA SCÉNĚ STÁTNÍ OPERY PRAHA
Fotogalerie
Únos ze serailu 02.05.1992 Alfréd Hampel (Pedrillo)
Foto: Oldřich Pernica
Únos ze serailu 02.05.1992 Alfréd Hampel (Pedrillo), Zdena Kloubová (Blonde)
Foto: Ivo Dankovič
Únos ze serailu 02.05.1992 Emiko Suga (Konstanze)
Foto: Oldřich Pernica
Únos ze serailu 02.05.1992 Emiko Suga (Konstanze), Robin Fisher (Blonde)
Foto: Oldřich Pernica
Únos ze serailu 02.05.1992 H. Zachatová a J. Horáček, v pozadí sboristé J. Hannsmann a J. Honců
Foto: Oldřich Pernica
Únos ze serailu 02.05.1992 J. Horáček a H. Zachatová, v pozadí sboristé T. Kyndl a A. Vopalecký
Foto: Oldřich Pernica
Únos ze serailu 02.05.1992 Jaroslav Horáček (Der Bassa Selim)
Foto: Oldřich Pernica
Únos ze serailu 02.05.1992 Karel Petr (Osmin), Alfréd Hampel (Pedrillo)
Foto: Hana Smejkalová
Únos ze serailu 02.05.1992 M. Cerno, A. Hampel, B. Kobel, H. Zachatová, J. Horáček
Foto: Oldřich Pernica
Únos ze serailu 02.05.1992 Miroslav Kopp (Belmonte)
Foto: Oldřich Pernica
Únos ze serailu 02.05.1992 Miroslav Kopp (Belmonte), Karel Petr (Osmin)
Foto: Oldřich Pernica
Únos ze serailu 02.05.1992 Robin Fisher (Blonde)
Foto: Oldřich Pernica
Únos ze serailu 02.05.1992 Robin Fisher (Blonde), Alfréd Hampel (Pedrillo)
Foto: Hana Smejkalová
Únos ze serailu 02.05.1992 Robin Fisher (Blonde), Karel Petr (Osmin)
Foto: Oldřich Pernica
Únos ze serailu 02.05.1992 Robin Fisher (Blonde), Karel Petr (Osmin)
Foto: Oldřich Pernica
Únos ze serailu 02.05.1992 Scéna, uprostřed H. Zachatová (Konstanze) a J. Horáček (Der Bassa Selim)
Foto: Oldřich Pernica