Tannhäuser (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 12.10.1993 v 18:30
Státní opera
Orchestr, operní sbor a balet Státní opery Praha, Pražský mužský sbor FOK (sbor poutníků)
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Richard Wagner
Inscenátoři
Dirigent: Nikša Bareza
Choreografie: Otto Šanda
Kostýmy: Josef Jelínek
Sbormistr: Miriam Němcová
Role
Tannhäuser: Roelof Oostwoud (Host)
Biterolf: Ladislav Mlejnek (Vlastní)
Alžběta: Zora Jehličková (Vlastní)
Venuše: Tamara Brummerová (Host)
Wolfram von Eschenbach: Adam Kruszewski (Host)
Heinrich der Schreiber: Lubomír Havlák ml. (Host)
Reinmar von Zweter: Peter Poldauf (Vlastní)
Walther von der Vogelweide: Jan Ježek (Vlastní)
Pastýř: Jitka Svobodová (Vlastní)
Hermann, durynský lankrabě: Karel Petr (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent dirigenta: Mladen Tarbuk
Asistent režie: Jaroslav Těšitel
Hlavní inspicient: Jiří Janeček
Pomocná režie: Martin Otava
Sbormistr Pražského mužského sboru FOK: Milan Malý, Miroslav Košler
Technická realizace scény: Stanislav Hrdlička
Fotogalerie
Tannhäsuer 10.04.1993 Heikki Siukola, Zora Jehličková, Lubomír Havlák, Adam Kruszewski,Peter Poldauf
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Adam Kruszewski (Wolfram von Eschenbach), Roelof Oostwoud (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Adam Kruszewski, Peter Poldauf, Zora Jehličková, Ladislav Mlejnek
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 baletní scéna
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 baletní výjev
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 celková scéna
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 H.Siukola, K.Petr, A.Kruszewski, P.Poldauf, D.Fatovič, L.Mlejnek, L.Havlák
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Heikki Siukola (Tannhäuser), Adam Kruszewski (Wolfram von Eschenbach)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Heikki Siukola (Tannhäuser), Martina Janková (Pastýř)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Heikki Siukola (Tannhäuser), Tamara Brummerová (Venuše)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Libuše Macháčková-Hrubá (Venuše), Roelof Oostwoud (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Pavel Červinka (Wolfram von Eschenbach)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Pavel Červinka (Wolfram von Eschenbach), Roelof Oostwoud (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 R. Oostwoud, D. Fatovič, L. Havlák, R. Weninger, P. Poldauf, J. Horáček
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 R. Oostwoud, K. Petr, J. Horáček, P. Poldauf, P. Červinka, L. Havlák
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 R. Weninger (Alžběta), R. Oostwoud (Tannhäuser), J. Horáček (Biterolf)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Renate Weininger (Alžběta), Roelof Oostwoud (Tannhäuser)
Tannhäuser 10.04.1993 Renate Weninger (Alžběta)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Roelof Oostwoud (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Roelof Oostwoud (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Roelof Oostwoud (Tannhäuser), Libuše Macháčková-Hrubá (Venuše)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Tamara Brummerová (Venuše), Heikki Siukola (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Tamara Brummerová (Venuše), Heikki Siukola (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Zora Jehličková (Alžběta)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Zora Jehličková (Alžběta), Heikki Siukola (Tannhäuser)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Zora Jehličková (Alžběta), Heikki Siukola (Tannhäuser), D. Fatovič, L. Havlák
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Zora Jehličková(Alžběta),Heikki Siukola(Tannhäuser),Ladislav Mlejnek(Biterolf)
Foto: Oldřich Pernica
Tannhäuser 10.04.1993 Zora Jehličková, Heikki Siukola, Damir Fatovič, Lubomír Havlák,Adam Kruszewski
Foto: Oldřich Pernica