Turek v Itálii (Státní opera Praha) (Opera)
Dne 11.04.1997 v 19:00
Státní opera
Orchestr a sbor Státní opery Praha, externí tanečníci
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Felice Romani
Inscenátoři
Role
Selim: Ladislav Mlejnek (Vlastní)
Fiorilla: Dagmar Vaňkátová (Vlastní)
Don Geronio: Ivo Hrachovec (Host)
Don Narciso: Gregory Mercer (Host)
Zaida: Simona Procházková (Vlastní)
Albazar: Milan Vlček (Host)
Básník: Oldřich Kříž (Vlastní)
Učni: Zdenek Horváth (Vlastní), Roman Rachmanov (Vlastní), Zdenko Žila (Vlastní)
Servírky: Monika Bolardová (Vlastní), Věra Štekláčová (Vlastní), Elena Forchtsamová (Vlastní)
Turci: Libor Bernklau (Vlastní), Petr Jirsa (Vlastní), Dušan Kmeť (Vlastní)
Cikánky: Renata Říhová (Vlastní), Valérie Žilová (Vlastní), Milena Auská (Vlastní)
Cembalo: Michel Philippe (Vlastní)
Spolupracovali
Asistent dirigenta: Neuveden
Asistent režie: Petr Šimák, Ctibor Drmela
Šéf baletu SOP : Otto Šanda
Světelná inspice : Klára Zelinková
Technická realizace scény: Stanislav Hrdlička
Zvuková inspice : Irina Kondratěnko
Fotogalerie
Turek v Itálii 30.11.1996 Aleš Briscein (Albazar), Eva Garajová, Ladislav Mlejnek, Gregory Mercer
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Alexander Teliga (Selim), Dagmar Vaňkátová (Fiorilla)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 celková scéna
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Dagmar Vaňkátová (Fiorilla), Alexander Teliga (Selim)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Dagmar Vaňkátová (Fiorilla), Simona Procházková (Zaida)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Dagmar Vaňkátová, Vladimír Chmelo, Simona Procházková, Ivo Hrachovec
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Eva Garajová (Zaida), Ladislav Mlejnek (Selim)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 G. Mercer, V. Chmelo, N. Melnik, E. Garajová, I. Hrachovec, L. Mlejnek
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 I. Hrachovec (Don Geronio),D. Vaňkátová (Fiorilla),G. Mercer (Don Narciso)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Ivo Hrachovec (Don Geronio), Eva Garajová (Zaida), operní balet SOP
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Jiří Sulženko (Selim), Maria Tkadlčíková (Fiorilla)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Ladislav Mlejnek (Selim), Eva Garajová (Zaida), Vladimír Chmelo (Básník)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 M. Tkadlčíková (Fiorilla), J. Sulženko (Selim), I. Hrachovec (Don Geronio)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Maria Tkadlčíková (Fiorilla), Ivo Hrachovec (Don Geronio)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Maria Tkadlčíková (Fiorilla), Ivo Hrachovec (Don Geronio)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Maria Tkadlčíková (Fiorilla), Jiří Sulženko (Selim)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Maria Tkadlčíková, Tereza Roglová, Paul Brodene Smith, Jiří Sulženko
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 N.Melnik (Fiorilla), O.Kříž (Básník), Z.Žila, Z.Horváth, R.Rachmanov(Učni)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Natalja Melnik (Fiorilla), Jiří Sulženko (Selim), Eva Garajová (Zaida)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Natalja Melnik(Fiorilla), Pavel Horáček(Don Geronio), Jiří Sulženko(Selim)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 P.B. Smith, M. Tkadlčíková, O. Kříž, T. Roglová, I. Hrachovec, J. Sulženko
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Pavel Horáček (Don Geronio), Natalja Melnik (Fiorilla)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 S. Procházková (Zaida), I. Hrachovec (Don Geronio), A. Briscein (Albazar)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 silueta vlevo: Vladimír Chmelo, kuchař v čele stolu zády: Alexander Teliga
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Simona Procházková (Zaida), Aleš Briscein (Don Narciso)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 uprostřed Vladimír Chmelo (Básník),Z. Žila, Z. Horváth, R. Rachmanov(Učni)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 V. Chmelo (Básník), I. Hrachovec (Don Geronio), N. Melnik (Fiorilla)
Foto: Oldřich Pernica
Turek v Itálii 30.11.1996 Z. Horváth, Z. Žila, R. Rachmanov (Učni), Paul Brodene Smith (Don Narciso)
Foto: Oldřich Pernica