Neklan (Činohra)
Dne 19.11.1902 v 19:00
Národní divadlo
Předloha
Řada představení na paměť 40. výročí otevření Král. českého zemského divadla prozatímního a 19. výročí otevření Král. českého zemského a Národního divadla. VI.
Inscenátoři
Role
Posel Vlastislavův: Josef Rélink (Vlastní)
Vladyka: Josef Loos (Vlastní)
Vojín: Karel Mušek (Vlastní)
Stráž: Josef Karásek (Vlastní)
Sluha Krasníkův: Antonín Gerlický (Vlastní)
Straba, vdova knížete Vojena: Otýlie Sklenářová (Vlastní)
Neklan, kníže český: Pravoslav Řada (Vlastní)
Vlastislav, kníže lucký: Karel Želenský (Vlastní)
Krasník, kníže kouřimský: František Matějovský (Vlastní)
Klimba, jeho sestra: Leopolda Dostalová (Vlastní)
Týr z Chýnova: Jakub Seifert (Vlastní)
Svatava, žena Vlastislavova: Marie Laudová (Vlastní)
Hostivít, Neklanův syn: Anna Červená (Vlastní)
Zbislav, Vlastislavův syn: Iza Grégrová (Vlastní)
Kruvoj, Neklanův rádce: Alois Sedláček (Vlastní)
Klen, Neklanův vojevůdce: Josef (Jan) Havelský (Vlastní)
Durink, ve službě Vlastislavově: Florentin Steinsberg (Vlastní)
Dívka: Helena Towarnická (Vlastní)
Jiná dívka: Marie Matějíčková (Vlastní)
Vladyka: Rudolf Innemann (Vlastní)
Vladyka: Emil Focht (Vlastní)
Vladyka: Karel Pulc (Vlastní)
Sluha Tyrův: Václav Zintl (Vlastní)
Řada představení na paměť 40. výročí otevření král. českého zemského divadla prozatímného a 19. výročí otevření král. českého zemského a Národního divadla. VI. Slavnostní představení. Nově studováno a scénováno.