Don Juan Tenorio (Činohra)
Dne 07.11.1914 v 19:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Don Juan Tenorio: Miloš Nový (Vlastní)
Don Diego Tenorio: Otto Boleška (Vlastní)
Don Luis Mejía: Rudolf Deyl (Vlastní)
Don Gonzalo de Ulloa: Karel Jíra (Vlastní)
Doňa Inés: Liběna Odstrčilová (Vlastní)
Brigida: Marie Hübnerová (Vlastní)
Sochař: Eduard Tesař (Vlastní)
Christofano Buttarelli: Karel Mušek (Vlastní)
Marcos Ciutti: Antonín Čepela (Vlastní)
Pascual: Karel Váňa (Vlastní)
Lucia: Vilemína Hájková (Vlastní)
Gastón: Václav Zintl (Vlastní)
Miguel: František Gerlický (Vlastní)
Alguacil: Josef Karásek (Vlastní)
Jiný alguacil: Josef Loos (Vlastní)
Kapitán Centellas: Karel Novák (Vlastní)
Don Rafael Avellaneda: Eugen Viesner (Vlastní)
Abatyše: Terezie Brzková (Vlastní)
Vrátná: Hermína Kratinová (Vlastní)