Předvánoční matiné (Ostatní)
Dne 03.12.1988 v 10:30
Národní divadlo
Předloha
Česká mše vánoční - Jakub Jan Ryba
Serenáda in C - Pavel Josef Vejvanovský
Česká mariánská muzika - Adam Václav Michna z Otradovic
Šest chvalozpěvů k slavnosti narození Krista Pána - Jakub Jan Ryba
Účinkují Pražské kolegium a Pražský žesťový soubor. Režie Miloslav Smrž. Recituje Miroslav Doležal. Hl. Inspicient Zdeněk Tichý.
Inscenátoři
Role
Zpěv: Naďa Šormová (Vlastní)
Zpěv: Drahomíra Drobková (Vlastní)
Zpěv: Miroslav Švejda (Vlastní)
Zpěv: Luděk Vele (Vlastní)
Hra na varhany: Jiří Pauer ml. (Vlastní)
Zpěv: Jana Jonášová (Vlastní)
Zpěv: Daniela Šounová-Brouková (Vlastní)
Zpěv: Božena Effenberková (Vlastní)
Zpěv: Jitka Soběhartová (Vlastní)
Zpěv: Blanka Vítková (Vlastní)
Zpěv: Alfréd Hampel (Vlastní)
Zpěv: Jan Markvart (Vlastní)
Zpěv: Eduard Haken (Vlastní)