Svatá Ludmila (Opera)
Dne 26.05.1904 v 19:00
Národní divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Ludmila: Růžena Maturová (Vlastní)
Svatava: Marie Klánová (Vlastní)
Poustevník Ivan: Václav Kliment (Vlastní)
Bořivoj: Richard Figar (Vlastní)
Arcibiskup Metoděj: Václav Viktorin (Vlastní)
Svatopluk Moravský: Robert Polák (Vlastní)
Rolník: Bohumil Pták (Vlastní)
Na paměť Antonína Dvořáka. IV.