Zedník a zámečník (Opera)
Dne 29.03.1924 v 19:00
Stavovské divadlo
Textové a hudební úpravy
Inscenátoři
Role
Irma: Marja Bogucká (Vlastní)
Roger: Vladimír Wuršer (Vlastní)
Baptiste: Emil Pollert (Vlastní)
Rica: Jan Fifka (Vlastní)
Henrietta: Ema Miřiovská (Vlastní)
Paní Bertrandová: Marie Šlechtová (Vlastní)
Zobeida: Markéta Letnianská (Vlastní)
Esbeck: Luděk Mandaus (Vlastní)
Sluha Merinvillův: Antonín Novotný (Vlastní)
Sklepník: Otakar Häusler (Vlastní)
Leon z Merinvillu: Miloslav Jeník (Vlastní)