Braniboři v Čechách (Opera)
Dne 27.02.1925 v 18:30
Národní divadlo
Derniéra odp.
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Karel Sabina
Inscenátoři
Role
Junoš: Mirko Štork (Vlastní)
Oldřich Rokycanský: Bohumil Soběský (Vlastní)
Jíra: Theodor Schütz (Vlastní)
Ludiše: Ema Miřiovská (Vlastní)
Vlčenka: Božena Kozlíková (Vlastní)
Děčana: Gabriela Horvátová (Vlastní)
Kmet: Emil Pollert (Vlastní)
Biřic: Hynek Lažanský (Vlastní)
Warnemann: Miloslav Jeník (Vlastní)
Poběhlík: Josef Švarc (Vlastní)
Olbram Volframovič: Josef Munclingr (Vlastní)
Pan Tausentmark: Štěpán Chodounský (Vlastní)
Pro Ústřední školu dělnickou
Fotogalerie
Braniboři v Čechách - 02.03.1924, Božena Kozlíková (Vlčenka)
Braniboři v Čechách - 02.03.1924, Emil Pollert (Kmet)
Braniboři v Čechách - 02.03.1924, Gabriela Horvátová (Děčana)
Braniboři v Čechách - 02.03.1924, Luděk Mandaus (Olbram Volframovič)
Braniboři v Čechách - 02.03.1924, Theodor Schütz (Jíra)
Braniboři v Čechách - 02.03.1924, Vladimír Wuršer (Junoš)