Polský žid (Opera)
Dne 08.07.1926 v 19:00
Stavovské divadlo
Předloha
Textové a hudební úpravy
Autor libreta: Richard Batka, Victor Léon
Překlad: Josef Vymětal
Inscenátoři
Role
Matys: Jan Konstantin (Vlastní)
Kateřina: Marie Kalivodová (Vlastní)
Annetta: Naďa Kejřová (Vlastní)
Kristián Brehm: Miloslav Jeník (Vlastní)
Doktor Frank: Karel Hruška (Vlastní)
Schmitt: Jiří Huml (Vlastní)
Polský žid: Josef Švarc (Vlastní)
Nyklas: Luděk Mandaus (Vlastní)
Ponocný: Bohumil Soběský (Vlastní)